Polityka prywatności

Dziękujemy za zainteresowanie naszą stroną internetową. Ochrona Państwa prywatności jest dla nas bardzo ważna. Poniżej szczegółowo informujemy o sposobie postępowania z danymi.

Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Moje Drzewko Pomarańczowe z siedzibą w Łodzi (90-736) przy ul. Żeromskiego 27, adres e-mail: biuro@fundacjadrzewko.org.pl, numer telefonu 506 961 376, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000784543, numer NIP: 9820382206, REGON: 383972663, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego.CELE PRZETWARZANIA:

Dane będą przetwarzane w celu:

1.     realizacji celów statutowych Fundacji; Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. d, e i f oraz Art. 9 ust. 2 lit. d RODO

2.     całodobowej opieki; Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. d i e oraz art. 9 ust. 2 lit. b i h RODO.

3.     kompleksowej pomocy, pedagogicznej; Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. d i e oraz art. 9 ust. 2 lit. b i h RODO.

4.     profilaktyki zdrowotnej; Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. d i e oraz art. 9 ust. 2 lit. b i h RODO.

5.     stymulacji rozwoju dostosowanej do wieku i możliwości dziecka Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. d i e oraz art. 9 ust. 2 lit. b i h RODO.

6.     możliwość kontaktu z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej Art. 6 ust. 1 lit. d i e oraz art. 9 ust. 2 lit. b i h RODO;

7.     Prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji medycznej. W tym celu w dokumentacji medycznej są odnotowywane wszystkie informacje dotyczące procesu leczenia, w szczególności informacje o stanie zdrowia dziecka. Informacje te, są zbierane, jeśli jest to niezbędne do postawienia diagnozy i realizacji w sposób właściwy procesu leczenia; Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO

8.     przetwarzane także w celu marketingowym polegającym na przekazywaniu Państwu informacji o działaniach Administratora i innych informacjach i wydarzeniach promocyjnych za pomocą wiadomości wysyłanych na Państwa adres e-mail lub numer telefonu oraz w trakcie rozmów telefonicznych ze Panią/Panem – do czasu cofnięcia zgody na otrzymywanie komunikatów marketingowych.

Twoje prawa

Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z wymogami prawnymi możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest to Urząd Ochrony Danych Osobowych https://www.uodo.gov.pl

Stosowanie plików cookie

Możesz odwiedzić naszą stronę internetową bez podawania jakichkolwiek danych osobowych. Za każdym razem, gdy wywoływana jest strona internetowa, serwer internetowy automatycznie zapisuje tzw. plik dziennika serwera, który na przykład zawiera nazwę żądanego pliku, adres IP, datę i godzinę połączenia, ilość przesłanych danych oraz wnioskującego dostawcę (dane dostępu) i dokumentuje połączenie. Te dane dostępowe są analizowane wyłącznie w celu zapewnienia bezproblemowego działania strony i nie pozwalają nam na wyciągnięcie jakichkolwiek wniosków na temat Twojej osoby.

Hosting

W ramach przetwarzania danych w naszym imieniu, zewnętrzny dostawca zapewnia nam usługi hostingu i prezentacji strony internetowej. Usługodawca ma siedzibę w kraju Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Kontakt

Fundacja Moje Drzewko Pomarańczowe
Ul. Żeromskiego 27 lok 1U
90-736 Łódź
e-mail: kontakt@fundacjadrzewko.org.pl